Về quê làm CCCD, vợ chồng công nhân lo không trở lại được Hà Nội

Chị Lê Hoà đang lo lắng không thể trở lại Hà Nội trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17. Ảnh: NVCC
Chị Lê Hoà đang lo lắng không thể trở lại Hà Nội trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17. Ảnh: NVCC
Chị Lê Hoà đang lo lắng không thể trở lại Hà Nội trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17. Ảnh: NVCC
Lên top