Về kiến nghị của DN có 4.000 lao động ở Nghệ An: Phải bảo đảm công việc, thu nhập cho NLĐ

Lên top