“Vắng bóng” thịt lợn trong các bữa ăn công nhân

Công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cân nhắc khi đứng trước quầy thịt lợn. Ảnh: V.L
Công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cân nhắc khi đứng trước quầy thịt lợn. Ảnh: V.L
Công nhân KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) cân nhắc khi đứng trước quầy thịt lợn. Ảnh: V.L
Lên top