Văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top