Văn hóa Dầu khí có trong mỗi đoàn viên, người lao động

Các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐ DKVN
Các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐ DKVN
Các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐ DKVN
Lên top