NĂM 2020:

Vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH liên thông

Cơ quan BHXH sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để làm hài lòng người dân. Ảnh: H.A
Cơ quan BHXH sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để làm hài lòng người dân. Ảnh: H.A
Cơ quan BHXH sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để làm hài lòng người dân. Ảnh: H.A
Lên top