Vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021

Công nhân lao động các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tại một hoạt động do Công đoàn tổ chức. Ảnh minh hoạ. Ảnh: A.Dương
Công nhân lao động các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tại một hoạt động do Công đoàn tổ chức. Ảnh minh hoạ. Ảnh: A.Dương
Công nhân lao động các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tại một hoạt động do Công đoàn tổ chức. Ảnh minh hoạ. Ảnh: A.Dương
Lên top