Vận động nguồn lực xã hội hoá để ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch

Công ty Dược phẩm Hoa Linh trao quà tiếp sức phòng, chống dịch COVID-19
cho đại diện Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: LĐLĐCG
Công ty Dược phẩm Hoa Linh trao quà tiếp sức phòng, chống dịch COVID-19 cho đại diện Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: LĐLĐCG
Công ty Dược phẩm Hoa Linh trao quà tiếp sức phòng, chống dịch COVID-19 cho đại diện Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: LĐLĐCG
Lên top