Vận động đoàn viên không đưa thông tin không chính thống lên mạng

Ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai (áo trắng)  động viên CNLĐ yên tâm lao động sản xuất.
Ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai (áo trắng)  động viên CNLĐ yên tâm lao động sản xuất.
Ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai (áo trắng)  động viên CNLĐ yên tâm lao động sản xuất.
Lên top