Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh:

Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm 30 -100% tiền thuê phòng cho người lao động

Đoàn đến vận động các chủ nhà trọ - Quốc Tiến
Đoàn đến vận động các chủ nhà trọ - Quốc Tiến
Đoàn đến vận động các chủ nhà trọ - Quốc Tiến
Lên top