Vận động “cán bộ công chức viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực”

LĐLĐ TP.Hà Nội ký kết chương trình Phúc lợi đoàn viên với 4 doanh nghiệp nhằm đem lại nhiều lợi ích cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Việt Lâm
LĐLĐ TP.Hà Nội ký kết chương trình Phúc lợi đoàn viên với 4 doanh nghiệp nhằm đem lại nhiều lợi ích cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Việt Lâm
LĐLĐ TP.Hà Nội ký kết chương trình Phúc lợi đoàn viên với 4 doanh nghiệp nhằm đem lại nhiều lợi ích cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Việt Lâm
Lên top