Vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang - phát động tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang - phát động tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang - phát động tại buổi lễ.
Lên top