Vận động 99 công nhân lao động tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) tặng hoa chúc mừng CĐCS Chi nhánh Nam Định - Công ty TNHH KIDO Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ huyện Xuân Trường
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) tặng hoa chúc mừng CĐCS Chi nhánh Nam Định - Công ty TNHH KIDO Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ huyện Xuân Trường
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) tặng hoa chúc mừng CĐCS Chi nhánh Nam Định - Công ty TNHH KIDO Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ huyện Xuân Trường
Lên top