Vận động 24.704 người tham gia BHXH tự nguyện trong một ngày

Tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội tự nguyện sau lễ ra quân.
Tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội tự nguyện sau lễ ra quân.
Tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội tự nguyện sau lễ ra quân.
Lên top