Vẫn còn nhiều thỏa ước lao động tập thể sơ sài

Thường trực Công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình tham dự chương trình ký kết TƯLĐTT tại Cty TNHH YG Vina (KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn Ninh Bình). Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Thường trực Công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình tham dự chương trình ký kết TƯLĐTT tại Cty TNHH YG Vina (KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn Ninh Bình). Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Thường trực Công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình tham dự chương trình ký kết TƯLĐTT tại Cty TNHH YG Vina (KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn Ninh Bình). Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Lên top