TRUYỀN THÔNG DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRONG CNVCLĐ THỦ ĐÔ:

Vẫn còn nhiều gian nan, thách thức

Bà Đỗ Thị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn - phát biểu tại hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong CNVCLĐ thủ đô”, do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: X.T
Bà Đỗ Thị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn - phát biểu tại hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong CNVCLĐ thủ đô”, do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: X.T
Bà Đỗ Thị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn - phát biểu tại hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong CNVCLĐ thủ đô”, do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: X.T
Lên top