THƯƠNG LƯỢNG VÀ KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ:

Vai trò và quyền của công đoàn cấp trên cơ sở

Nhiều nơi đã đưa giá trị bữa ăn ca của CNLĐ từ 15.000 đồng trở lên vào thỏa ước lao động tập thể.Ảnh: A.T
Nhiều nơi đã đưa giá trị bữa ăn ca của CNLĐ từ 15.000 đồng trở lên vào thỏa ước lao động tập thể.Ảnh: A.T
Nhiều nơi đã đưa giá trị bữa ăn ca của CNLĐ từ 15.000 đồng trở lên vào thỏa ước lao động tập thể.Ảnh: A.T
Lên top