Vai trò người lao động trong thực hiện trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thành Nhân
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thành Nhân
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thành Nhân
Lên top