Vai trò của Công đoàn ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN - trực tiếp chia sẻ các vấn đề về môi trường. Ảnh: T.Trang
Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN - trực tiếp chia sẻ các vấn đề về môi trường. Ảnh: T.Trang
Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN - trực tiếp chia sẻ các vấn đề về môi trường. Ảnh: T.Trang
Lên top