Vai trò của Công đoàn trong thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: H.A
Lên top