Vai trò của Công đoàn trong thực hiện tăng trưởng xanh

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và  bà Claudia Ehing - Phó Trưởng đại diện Viện FES tại Việt Nam tại Tổng kết. Ảnh: Phạm Văn Vinh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và bà Claudia Ehing - Phó Trưởng đại diện Viện FES tại Việt Nam tại Tổng kết. Ảnh: Phạm Văn Vinh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và bà Claudia Ehing - Phó Trưởng đại diện Viện FES tại Việt Nam tại Tổng kết. Ảnh: Phạm Văn Vinh
Lên top