Vai trò của Công đoàn trong nâng cao năng lực của nhà giáo

Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Mỹ Đình 1. Ảnh: CĐQ
Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Mỹ Đình 1. Ảnh: CĐQ
Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Mỹ Đình 1. Ảnh: CĐQ
Lên top