Vai trò của Công đoàn trong đối thoại khi khủng hoảng

Việc đối thoại của tổ chức Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 ở TP.Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Việc đối thoại của tổ chức Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 ở TP.Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Việc đối thoại của tổ chức Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 ở TP.Đà Nẵng. Ảnh: Tường Minh
Lên top