Vai trò công đoàn trong cải cách hành chính và tăng năng suất lao động

Máy móc, thiết bị, công nghệ lạc hậu khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp. Ảnh: Xuân Trường
Máy móc, thiết bị, công nghệ lạc hậu khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp. Ảnh: Xuân Trường
Máy móc, thiết bị, công nghệ lạc hậu khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp. Ảnh: Xuân Trường
Lên top