Vai trò CĐ trong nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường y, dược

TS. Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Trường
TS. Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Trường
TS. Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Trường
Lên top