VAECO: Lập đoàn kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động

VAECO: Lập đoàn kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Xuyến Trần
VAECO: Lập đoàn kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Xuyến Trần
VAECO: Lập đoàn kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Xuyến Trần
Lên top