Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Các chương trình của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Nguyễn Đình Khang. Ảnh: hải nguyễn
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Nguyễn Đình Khang. Ảnh: hải nguyễn
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Nguyễn Đình Khang. Ảnh: hải nguyễn
Lên top