Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm và làm việc cấp cao với Tổng Công đoàn Na-uy

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ phải sang) Hội đàm và tặng quà lưu niệm Chủ tịch LO Na-uy, ông Hans-Christian Gabrielsen (thứ nhất từ phải sang)
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ phải sang) Hội đàm và tặng quà lưu niệm Chủ tịch LO Na-uy, ông Hans-Christian Gabrielsen (thứ nhất từ phải sang)
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ phải sang) Hội đàm và tặng quà lưu niệm Chủ tịch LO Na-uy, ông Hans-Christian Gabrielsen (thứ nhất từ phải sang)
Lên top