Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Ba Đình ký phối hợp

Các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp giai đoạn 2016 – 2020 nhận Bằng khen. Ảnh: CĐHN
Các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp giai đoạn 2016 – 2020 nhận Bằng khen. Ảnh: CĐHN
Các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp giai đoạn 2016 – 2020 nhận Bằng khen. Ảnh: CĐHN
Lên top