Ủy ban kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra công đoàn cơ sở

Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện kiểm tra Công đoàn cơ sở xã Hàm Đức. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện kiểm tra Công đoàn cơ sở xã Hàm Đức. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện kiểm tra Công đoàn cơ sở xã Hàm Đức. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top