Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân tỉnh Kiên Giang:

Ưu tiên tập trung, đẩy mạnh công tác truyền thông

Lên top