Ưu tiên sử dụng nông sản đang gặp khó khăn vào bữa ăn tại doanh nghiệp

CĐ Công ty Nidec Việt Nam, Khu công nghệ cao quận 9, vận động công nhân mua Thanh Long do người dân trồng ở Long An. Ảnh: Nam Dương
CĐ Công ty Nidec Việt Nam, Khu công nghệ cao quận 9, vận động công nhân mua Thanh Long do người dân trồng ở Long An. Ảnh: Nam Dương
CĐ Công ty Nidec Việt Nam, Khu công nghệ cao quận 9, vận động công nhân mua Thanh Long do người dân trồng ở Long An. Ảnh: Nam Dương
Lên top