Ưu tiên lương thực, thực phẩm cho công nhân tại khu phong tỏa ở TP.HCM

Công nhân được nhận tiền mua thực phẩm của nhóm thiện  nguyện. Ảnh: LT
Công nhân được nhận tiền mua thực phẩm của nhóm thiện nguyện. Ảnh: LT
Công nhân được nhận tiền mua thực phẩm của nhóm thiện nguyện. Ảnh: LT
Lên top