Công đoàn tham gia cải thiện môi trường làm việc:

Ưu tiên bố trí cán bộ được đào tạo chuyên ngành

CNLĐ tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: L.NGUYÊN
CNLĐ tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: L.NGUYÊN
CNLĐ tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: L.NGUYÊN
Lên top