Đà Nẵng kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19:

Ưu tiên bảo vệ an toàn cho người lao động

Công ty Vinakad phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Công ty Vinakad phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Công ty Vinakad phát khẩu trang và đo thân nhiệt cho công nhân. Ảnh: Hồ Sỹ Tân
Lên top