Ứng tuyển nhưng trượt vì không trả lời được “vì sao bạn chọn công ty này”

Dù tuyển dụng các công việc giản đơn nhưng doanh nghiệp cũng cần người lao động có kỹ năng mềm - Ảnh: L.T
Dù tuyển dụng các công việc giản đơn nhưng doanh nghiệp cũng cần người lao động có kỹ năng mềm - Ảnh: L.T
Dù tuyển dụng các công việc giản đơn nhưng doanh nghiệp cũng cần người lao động có kỹ năng mềm - Ảnh: L.T
Lên top