Ứng trước lương để giữ chân người lao động

Để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, DN tìm mọi cách giữ chân người lao động. Ảnh: Vinatex
Để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, DN tìm mọi cách giữ chân người lao động. Ảnh: Vinatex
Để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, DN tìm mọi cách giữ chân người lao động. Ảnh: Vinatex
Lên top