Ủng hộ hơn 1 tỉ đồng góp phần phòng, chống dịch COVID-19

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 4 lần này, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho tỉnh nhà hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: Hiền Anh.
Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 4 lần này, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho tỉnh nhà hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: Hiền Anh.
Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 4 lần này, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho tỉnh nhà hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: Hiền Anh.
Lên top