Cán bộ, người lao động cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ủng hộ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Lễ phát động và ủng hộ ủng hộ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của cán bộ, công chức Cơ quan. Ảnh: Văn Nhì
Lễ phát động và ủng hộ ủng hộ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của cán bộ, công chức Cơ quan. Ảnh: Văn Nhì
Lễ phát động và ủng hộ ủng hộ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của cán bộ, công chức Cơ quan. Ảnh: Văn Nhì
Lên top