CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC CƠ QUAN BHXH VIỆT NAM:

Ủng hộ các hoạt động xã hội hơn 3,5 tỉ đồng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh Tây Bắc 1 tỷ đồng. Ảnh: TNCK.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh Tây Bắc 1 tỷ đồng. Ảnh: TNCK.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh Tây Bắc 1 tỷ đồng. Ảnh: TNCK.
Lên top