Ủng hộ 19,2 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020

Toàn thể cán bộ lãnh đạo, chuyên viên thuộc cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì đã ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2020. Ảnh: CĐBV
Toàn thể cán bộ lãnh đạo, chuyên viên thuộc cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì đã ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2020. Ảnh: CĐBV
Toàn thể cán bộ lãnh đạo, chuyên viên thuộc cơ quan Dân Đảng huyện Ba Vì đã ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2020. Ảnh: CĐBV
Lên top