Ứng dụng công nghệ truy vết COVID-19 để bảo vệ công nhân

Tiêm vaccine cho công nhân làm việc trong KCN Quế Võ (Bắc Ninh). Ảnh: t.t
Tiêm vaccine cho công nhân làm việc trong KCN Quế Võ (Bắc Ninh). Ảnh: t.t
Tiêm vaccine cho công nhân làm việc trong KCN Quế Võ (Bắc Ninh). Ảnh: t.t
Lên top