Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực BHXH: Nhiều lợi ích cho người dân

Các ông  Nguyễn Hoàng Phương – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT – BHXH Việt Nam (giữa ảnh); Vũ Đức Thuật – Phó Giám đốc BHXH Hà Nội (bên trái ảnh) tham gia buổi toạ đàm.
Các ông Nguyễn Hoàng Phương – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT – BHXH Việt Nam (giữa ảnh); Vũ Đức Thuật – Phó Giám đốc BHXH Hà Nội (bên trái ảnh) tham gia buổi toạ đàm.
Các ông Nguyễn Hoàng Phương – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT – BHXH Việt Nam (giữa ảnh); Vũ Đức Thuật – Phó Giám đốc BHXH Hà Nội (bên trái ảnh) tham gia buổi toạ đàm.
Lên top