Bình Dương:

Ứng dụng chuyển đổi số để tìm việc làm

Người lao động tại tỉnh Bình Dương tìm việc làm mới. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động tại tỉnh Bình Dương tìm việc làm mới. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động tại tỉnh Bình Dương tìm việc làm mới. Ảnh: Đình Trọng
Lên top