UBND TP.Hà Nội: Đôn đốc thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội

Đoàn liên ngành của Hà Nội thanh kiểm tra doanh nghiệp về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: BHXHHN
Đoàn liên ngành của Hà Nội thanh kiểm tra doanh nghiệp về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: BHXHHN
Đoàn liên ngành của Hà Nội thanh kiểm tra doanh nghiệp về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: BHXHHN
Lên top