UBND tỉnh Đồng Tháp đối thoại CNVCLĐ giỏi năm 2017

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: L.T
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: L.T
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: L.T
Lên top