Bất hợp lý trạm thu phí BOT

UBND quận 7, TP,Hồ Chí Minh: Năm học 2017-2018, sẽ tổ chức trông giữ con công nhân ngoài giờ