Tỷ lệ phân loại chất thải tại nguồn rất thấp

PGS.TS. Bùi Thị An - nguyên đại biểu Quốc hội khoá XIII, Viện trưởng Viện tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng; GS.TS. Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội An toàn và vệ sinh lao động Việt Nam; Bà   Hoàng Lệ Hằng - Giám đốc APHEDA Việt Nam chủ trì Hội thảo. 
Ảnh: Hải Anh
PGS.TS. Bùi Thị An - nguyên đại biểu Quốc hội khoá XIII, Viện trưởng Viện tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng; GS.TS. Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội An toàn và vệ sinh lao động Việt Nam; Bà   Hoàng Lệ Hằng - Giám đốc APHEDA Việt Nam chủ trì Hội thảo. Ảnh: Hải Anh
PGS.TS. Bùi Thị An - nguyên đại biểu Quốc hội khoá XIII, Viện trưởng Viện tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng; GS.TS. Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội An toàn và vệ sinh lao động Việt Nam; Bà   Hoàng Lệ Hằng - Giám đốc APHEDA Việt Nam chủ trì Hội thảo. Ảnh: Hải Anh
Lên top