LĐLĐ huyện Hướng Hóa:

Tuyên truyền về Bộ luật Lao động năm 2019 cho người lao động

Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Bộ luật Lao động năm 2019 do LĐLĐ huyện Hướng Hóa tổ chức. Ảnh: TT.
Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Bộ luật Lao động năm 2019 do LĐLĐ huyện Hướng Hóa tổ chức. Ảnh: TT.
Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Bộ luật Lao động năm 2019 do LĐLĐ huyện Hướng Hóa tổ chức. Ảnh: TT.
Lên top