Tuyên truyền về bình đẳng giới cho 100 đoàn viên công đoàn

Giảng viên chính Đinh Thị Thu Trang  trao đổi ý nghĩa của việc thực hiện bình đẳng giới. Ảnh Đức Long
Giảng viên chính Đinh Thị Thu Trang trao đổi ý nghĩa của việc thực hiện bình đẳng giới. Ảnh Đức Long
Giảng viên chính Đinh Thị Thu Trang trao đổi ý nghĩa của việc thực hiện bình đẳng giới. Ảnh Đức Long
Lên top